Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 17 2018

Bonisho
Najlepszym lekarstwem na kompleksy kobiety jest kochający mężczyzna.
Reposted frommefir mefir viaclaudelle claudelle
Bonisho
Czuję, że ta znajomość musi mieć ciąg dalszy. Nieważne jaki. Po prostu dalszy.
Reposted fromolakocie olakocie viaclaudelle claudelle
Bonisho
Bonisho
Bonisho
8838 a2d2 500
Reposted fromoll oll viaoutoflove outoflove
Bonisho
Jesteś człowiekiem szczęśliwym, który bywa smutny czy smutnym, który bywa szczęśliwy?
— S.Silverstein

April 11 2018

Bonisho
6349 0809
Reposted fromtfu tfu viapoolun poolun
Bonisho
4874 2310
Reposted fromkarahippie karahippie viapoolun poolun
Bonisho
8506 5382 500
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn viapoolun poolun
Bonisho
6308 36c0 500
Reposted fromsimple-heartedme simple-heartedme viapoolun poolun
Bonisho

Mobilizował mnie w najlepsze sposoby. Nawet kochałam to, że był tak samo uparty jak ja. Wolałabym walczyć z nim, niż przeprowadzać normalną rozmowę z kimś innym.

— T.M. Frazier - "The Dark Light of Day"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapoolun poolun
Bonisho
4151 1d67
Reposted frompanikea panikea viapoolun poolun
Bonisho
Jaka była? Była inna, była wyjątkowa. Nie była przystosowana do tego toksycznego świata. Była trochę jak takie dziecko. Kiedy poszła golić nogi, wracała cała we krwi. Cieszyła się kiedy widziała balon. Jej nagłe wybuchy złości i pokręcony charakter, raz była słodką delikatną dziewczynką, a za chwilę dziką i namiętną kobietą. Bolało ją, że ktoś krzywdzi, że ktoś umiera, że są wypadki, że jest zło, że ludzie są zawistni, nawet to że dziwki są tanie. Ale przede wszystkim, wierzyła w miłość jak nikt inny i kochała, kochała najmocniej na świecie.
— Autor nieznany
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viapoolun poolun

March 21 2018

Bonisho
Wiesz, że ja dopiero przy tobie zrozumiałam, co to znaczy tak naprawdę kochać drugiego człowieka?
— "Przyjaciółki"

March 20 2018

Bonisho
9666 27f4 500
Reposted from12czerwca 12czerwca viapoolun poolun
Bonisho
1937 84d0 500
Michał Kellen
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapoolun poolun
Bonisho
2300 2e89 500
Reposted fromimradioactive imradioactive viapoolun poolun
6237 9735
Reposted fromimradioactive imradioactive viapoolun poolun
Bonisho
4189 7db7
Reposted fromimradioactive imradioactive viapoolun poolun
Bonisho
5214 695c

Bob z Ritą Marley
Reposted fromEmisja Emisja viapoolun poolun
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl