Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2017

Bonisho
1569 5733
Reposted fromcountingme countingme viaoutoflove outoflove
Bonisho
Bonisho

Kiedyś w Twoim życiu pojawi się ktoś, dzięki komu zrozumiesz dlaczego z nikim innym Ci nie wychodziło.

5968 59f4 500
Bonisho

Przyjdź, a opowiem Ci jak reszta świata przestaje dla mnie istnieć

gdy Cię widzę.

December 01 2017

Bonisho
Bonisho
9760 f5bb
Reposted frommiktoria miktoria viablackheartgirl blackheartgirl
Bonisho
2654 bdf9
Reposted fromtutaj tutaj viablackheartgirl blackheartgirl
Bonisho
4316 8638
Reposted fromprecelka precelka viablackheartgirl blackheartgirl

November 30 2017

Bonisho
- nie wyobrażam sobie życia bez Ciebie, tyle szczęścia mi dajesz.
- dlaczego tak uważasz?
- bo nawet pisząc z Tobą cieszę się do telefonu jak głupek
— 29.11
Reposted fromorchis orchis viaoutoflove outoflove

November 29 2017

Bonisho
Reposted frombluuu bluuu viaoutoflove outoflove
Bonisho
6362 330a
4934 0066 500
Reposted fromsunlight sunlight viablackheartgirl blackheartgirl
Bonisho

No trudno, jest stuknięta. To nic. Chyba się w niej zakochałem.

— Świat nocy
Reposted fromresort resort viapoolun poolun
Bonisho
6483 a250
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viapoolun poolun

November 25 2017

Bonisho
Bonisho
9073 164f
Before Sunset.
Bonisho
I umierać, miałem rzucić wszystko w pizde. U mnie nic nowego, i usłyszysz to nie raz Mówią- widzę jak upadasz, odpowiadam „to nie ja wiesz” Rok mija i mi chyba trochę przykro Miałaś być tu ze mną, a nie, kurwa, wyjść stąd

November 23 2017

Bonisho
7349 da46 500
Reposted frommyu myu vianothingiseverything nothingiseverything
Bonisho

"Liczy się to, za kim tęsknisz będąc o północy na mieście wśród znajomych, a nie to, za kim tęsknisz leżąc samotnie w łóżku.

Wszystko sprowadza się do tego, z kim chcesz spędzać najfajniejsze chwile swojego życia."

— znalezione.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl